Välkommen till Äldreliv - lite mindre, lite personligare

Äldreliv är ett lite mindre och mer personligt omvårdnads- och serviceföretag som erbjuder främst hemtjänst i Norrtälje och Roslagen.

Tjänsterna utförs i huvudsak enligt biståndsbeslut. Vi arbetar nära varandra inom ett mindre område och känner varandra väl. Vi är stolta över vårt arbete och engagerar oss med själ och hjärta i våra kunder.

Läs mer om oss i denna broschyr!

Värdegrund och medarbetarpolicy

Äldreliv har en grundmurad humanistisk syn på vårdarbete, kunder och personal.
Verksamheten står på en humanistisk värdegrund där respekt för människors integritet, behov av trygghet och självbestämmande är byggstenar. Äldre har rätt till ett meningsfullt åldrande och livskvalitet, trots eventuell sjukdom eller funktions.

God arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling är avgörande för medarbetarnas trivsel, motivation och inte minst stolthet över sitt viktiga arbete.

Läs mer...

Stäng...

Hemtjänst

Vi kommer med glädje hem till dig.
Vi hjälper till med de enkla vardagsrutiner och sysslor som all människor behöver, men inte längre klarar själva. Det handlar dels om personlig omvårdnad som till exempel hjälp med matlagning, måltider, hygien, av- och påklädning, sänggående m m. Dels personlig service som hjälp med städning, tvätt, inköp och liknande.

Läs mer...

Stäng...

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Vi arbetar i människors hem och är en given resurs för andra specialister inom vård och rehabilitering.
Inom hemtjänsten samarbetar vi med specialister som distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter och kan på deras uppdrag hjälpa till med enklare uppgifter som rör läkemedel, hjälpmedel m m.

Läs mer...

Stäng...

Kontaktmannaskap

Som kund eller anhörig har du en och samma kontaktperson som ansvarar för vård och service.
Alla kunder får en egen kontaktman som lär känna henne eller honom väl och fungerar som knutpunkt för kommunikationen med familj och anhöriga. Utifrån biståndshandläggarens beslut och sin kunskap om personen upprättar kontaktpersonen den s k genomförandeplanen. Kontaktpersonen är den som kunden träffar oftast och känner bäst.

Läs mer...

Stäng...

Samma ansikte

Vi ser kunden som en medlem av "vår egen familj" och är angelägna om att inte visa upp för många olika ansikten.
Kontinuitet hos personalen är avgörande för en trygg och förtroendefull hemvård. Vi försöker alltid göra så att det blir så "få ansikten" för kunden som möjligt, högst tre: en och samma person dagtid, en annan kvällstid och en tredje på helgerna.

Läs mer...

Stäng...